Projekt B+R

Projekt Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna przez PalettenWerk był współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.  

 

Podczas trwających ponad dwa lata badań i testów firma wypracowała optymalne rozwiązania, które dają z jednej strony stabilność i trwałość konstrukcji – jak w budynkach murowanych z drugiej strony dając energooszczędność, która znacznie wykracza poza obecnie przyjęte normy przenosząc nas do roku 2021. Z trzeciej strony firma zredukowała koszty wytworzenia takiego domu do poziomu niższego niż ceny rynkowe.  

 

Firma PalettenWerk na realizację projektu otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na poziomie 8 milionów złotych sama inwestując drugie 8 milionów. W ramach tych środków firma przeprowadziła prace badawczo-rozwojowe oraz wyleasingowała maszyny do prefabrykacji domów.  

 

Obecnie firma dysponuje bogatym parkiem maszynowym, nowoczesną halą montażową i magazynową wraz z wyposażeniem, które służą do prefabrykacji domów. W ramach projektu firma zrealizowała 8 referencyjnych domów gdzie testowane były różne rozwiązania techniczne i funkcjonalne w ramach technologii prefabrykatu drewnianego. Prace badawczo–rozwojowe prowadzone były we własnych zakładach – Laboratorium działającym w centrum B+R w Krzeszowicach we współpracy z jednostkami naukowymi w tym m.in: Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej.  

 

Wsparcie stanowiły również wiodące stowarzyszenia branżowe związane z budownictwem drewnianym: Galicyjska Izba Budownictwa, Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe, Klaster CleanTech, których PalettenWerk jest aktywnym członkiem.  

 

Za swoje działania na polu nauki i przedsiębiorczości firma PalettenWerk została wyróżniona na tle innych projektów badawczych licznymi nagrodami oraz uznana jako jeden z najlepiej zrealizowanych projektów tego typu.  

 

Nowoczesne technologie w dziedzinie budownictwa drewnianego oferowane przez PalettenWerk są wynikiem działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej we własnych zakładach oraz we współpracy z jednostkami naukowymi:

 

Wyniki prowadzonych przez nas prac badawczo-rozwojowych są chronione licznymi patentami. Zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem stanowi o unikalnym know-how PalettenWerk w obszarze budownictwa i jest podstawą potencjału rozwojowego firmy.  

 

Najwyższe standardy produkcji zapewnia nowoczesny, w pełni zautomatyzowany park maszynowy renomowanych producentów takich jak Weinmann czy Festool.