O nas 1725lutkomfortowy proces budowy

Budynki wykonywane w technologii HausWerk charakteryzuje bardzo szybki i komfortowy proces budowy. Jest tak, ponieważ ściany, stropy i elementy dachowe dostarczane są na miejsce realizacji w stanie gotowym do montażu. Pozostaje jedynie połączenie wszystkich elementów konstrukcyjnych na przygotowanej płycie fundamentowej i wykończenie do założonego standardu realizacji projektu, który zazwyczaj jest stan deweloperski. Właśnie dlatego średni czas montażu całego budynku to zaledwie kilka dni, a całej budowy około 3 miesiące w przypadku projektu domu z portfolio projektów gotowych HausWerk. Wyjątkowo krótko, prawda?

Opieka kierownika budowy przez cały czas realizacji budowy domu jednorodzinnego

Szybkość prac na placu budowy i maksymalne usprawniony proces budowy przekłada się na znaczną redukcję kosztów inwestycji. Oprócz pieniędzy oszczędzamy także czas. Dzięki kompleksowemu procesowi projektowemu, a następnie produkcji i montażu budynku pod opieką generalnego wykonawcy, inwestor nie musi angażować się w proces budowy. Z pewnością nie w takim stopniu, jak miałoby to miejsce w przypadku realizacji robót budowlanych w tradycyjnej technologii. W dodatku każdy projekt posiada przypisanego kierownika budowy lub koordynatora, który wraz z szeregiem specjalistów i za pomocą dziennika budowy dba o przebieg całej inwestycji. Zapewnia on bieżący kontakt z inwestorem, podwykonawcami, koordynację, nadzór i odbiory prac, zakup materiałów, dbałość o rozliczenia, transport i logistykę w czasie całego procesu budowlanego. Oczywiście opracowuje i dba także o kontrolę i nadzór nad harmonogramem budowy. Zamiast kontraktowania i kontrolowania szeregu ekip budowlanych, otrzymujemy w takim razie jedną osobę, która jest dedykowana projektowi przez wszystkie kolejne etapy budowy od A do Z.

Fot.1: Każda budowa z HausWerk przebiega pod opieką dedykowanego kierownika lub koordynatora budowy.

Obowiązki uczestników procesu budowlanego

Jednym z niewielu obowiązków inwestora jest zapewnienie odpowiedniego dojazdu do miejsca wykonywanych robót budowlanych. Do terenu budowy niezbędna będzie utwardzona droga dojazdowa i plac manewrowy (min. 6×6 m). Oczywiście drogi leśne, piaszczysto-kamienne itd. nie będą problemem, ale należy rozważnie planować całą budowę, a przede wszystkim jej logistykę. W takim wypadku najlepiej wykonać wszystkie ciężkie transporty latem lub zimą przy niskich temperaturach. Konieczne będzie także unikanie ulew i okresu roztopów, które mogłyby utrudnić cały proces, a nawet do wstrzymania robót budowlanych. Co więcej, należy zadbać również o plac manewrowy, na którym stanie dźwig niezbędny do montażu elementów konstrukcyjnych budynku.
 
W odróżnieniu od tradycyjnej budowy większość prac w ramach budowy domu prefabrykowanego odbywa się w zakładzie produkcyjnym. Następnie gotowe do montażu przegrody transportowane są bezpośrednio na plac budowy i niemal natychmiast montowane. Dzięki temu ograniczamy czas budowy domu, a co za tym idzie wpływ czynników atmosferycznych na materiały, a także ryzyko ich kradzieży lub dewastacji. To w połączeniu z precyzyjnym wykonaniem prefabrykatu i planowaniem na wszystkich etapach procesu budowlanego, jeszcze przed rozpoczęciem budowy sprawia, że w trakcie jej trwania ryzyko nieprzewidzianych sytuacji jest sprowadzone do minimum.
Fot.2: Prace koncepcyjne i projektowe zależą od tego, czy inwestor decyduje się na projekt gotowy, czy też indywidualny.
 
Do niezbędnego minimum ograniczone są także prace mokre, dzięki czemu unikamy przestojów technologicznych, takich jak np. czas dojrzewania żelbetowych konstrukcji lub sezonowanie. Po realizacji, w obiekcie nie zachodzą zmiany związane z procesami chemicznymi charakterystycznymi dla obiektów w technologiach monolitycznych i murowanych. Kolejny etapem są prace wykończeniowe na zewnątrz budynku. To czas na wykonanie elewacji wraz z jej ociepleniem i tynkiem dekoracyjnym, montaż pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, a także rynien i kominów. Ostatni etap budowy i procesu montażowego to przygotowanie wszystkich instalacji wewnętrznych. W ich skład wchodzi m.in. CO, WOD-KAN, elektryka i w zależności od projektu wentylacja mechaniczna z rekuperatorem, klimatyzacja, fotowoltaika oraz wdrożenie instalacji smart home. Wszystkie te prace prowadzone są pod okiem koordynatora budowy, oszczędzając inwestorowi czasu i stresu związanego z budową.

Budżet pod kontrolą od początku do zakończenia budowy

Proces planowania i krótki czas realizacji pozwala nam także precyzyjnie oszacować budżet budowy. W porównaniu do realizacji budynku murowanego, gdzie cały proces trwa ok. 20 miesięcy, domy HausWerk są odporne na powszechne dzisiaj wahania cen materiałów i kosztów pracy. Daje to inwestorowi poczucie bezpieczeństwa finansowego od samego rozpoczęcia współpracy, aż po odbiór kluczy. Co więcej, dysponując zespołem doradców finansowych, inwestor całość spraw związanych z budową może załatwić w jednym miejscu. Dzięki współpracy z 12 bankami oraz preferencyjnymi warunkami współpracy możemy zagwarantować finansowanie inwestycji dostosowane do każdych potrzeb i oczekiwań, a także możliwość skorzystania z preferencyjnych dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych.
 

Kolejne etapy budowy domu krok po kroku

Decydując się na dom w technologii prefabrykacji w systemie ciężkim niemieckim, możemy być pewni, że każdy etap budowy domu został starannie dopracowany, a sam proces budowy domu przebiegnie szybko i bezproblemowo. Gwarantuje to kompleksowe opracowanie projektu budowlanego, sposób wykonywania robót budowlanych, a także stała opieka dedykowanego specjalisty. Sprawia to, że proces budowy domu z HausWerk wygląda następująco:
 

Prace koncepcyjne

Analiza potrzeb, przygotowanie wstępnej wyceny i podpisanie umowy przedwstępnej. Analiza dokumentów planistycznych oraz technicznych możliwości budowy na działce. Adaptacja gotowego projektu lub opracowanie dedykowanej koncepcji architektonicznej. Aktualizacja wyceny i sporządzenie mapy do celów projektowych. Badanie gruntu wraz z opracowaniem dokumentacji geologicznej.

 

Uzyskanie pozwolenia przed rozpoczęciem budowy domu

Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego, obejmującego architekturę, konstrukcję, instalacje elektryczne, teletechniczne i sanitarne, w tym kanalizację, wentylację, ogrzewanie i instalacje wodociągowe. Ostateczna wycena projektu i podpisanie umowy przyrzeczonej. Pozyskanie niezbędnych opinii i decyzji administracyjnych obejmujących warunki przyłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, wraz z późniejszym uzgodnieniem projektów branżowych. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, przejęcie placu budowy i opracowanie harmonogramu realizacji.

 

Stan surowy

Zamówienie materiałów oraz pozyskanie i zakontraktowanie ekip budowlanych. Opracowanie projektu technologicznego konstrukcji, a następnie rozpoczęcie prefabrykacji elementów domu. Realizacja robót ziemnych na placu budowy i wykonanie płyty fundamentowej. Przeprowadzenie odbioru fundamentu.

 

Stan surowy otwarty

Zakończenie prefabrykacji wraz z montażem stolarki okiennej i elewacji, a następnie transport elementów domu na plac budowy. Montaż ścian, stropów i konstrukcji dachu, a następnie jego pokrycie. Przeprowadzenie odbioru stanu surowego otwartego.

Fot.3: Realizacja procesu budowlanego w Jurczycach pod Skawiną.

Stan surowy zamknięty

Montaż stolarki drzwiowej, schodów strychowych i bram garażowych. Realizacja instalacji wewnętrznych, obejmujących instalację elektryczną i sanitarną, w tym kanalizację, wentylację, ogrzewanie z pompą ciepła, klimatyzację i instalację wodociągową. Montaż instalacji teletechnicznej, tj. internetu, RTV, domofonów, monitoringu wizyjnego, alarmu i systemu smart home. Przeprowadzenie odbioru stanu surowego zamkniętego.

 

Stan deweloperski i zakończenie procesu budowlanego

Wykonanie elewacji budynku i wylewek podłogowych. Montaż balustrad, rolet i żaluzji. Przeprowadzenie odbioru stanu deweloperskiego i obiór końcowy. Przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z gwarancją i instrukcją użytkowania domu.
 
Tags:
Scroll to top